Eger bukása?

2019 őszén számos magyar nagyvároshoz hasonlóan Egerben is elzavarták a választók a fideszes városvezetést. A közös ellenzéki siker révén a város egyedülálló lehetőséget kapott arra, hogy az egyes pártok törekvéseit összefogó Egységben a Városért Egyesület (EVE) vezetésével új korszakba lépjen. Az ellenzéki pártokat összefogó egyesület polgármesternek a Jobbik politikusát, Mírkóczki Ádámot jelölte.

A választási öröm hamar tovaszállt Egerben. A polgármester és a várost vezető frakció többször szembekerült egymással. 2020. október 30-án Keresztes Zoltán momentumos és Komlósi Csaba független képviselő kilépett a várost irányító frakcióból. A kilépésük után sem változott a polgármester és a frakció kapcsolata. A hírhedtté vált 2021. márciusi Magyar Hang-interjúban gyakorlatilag kijelentette: Nem tekinti magát az ellenzék részének.

A várost vezető képviselőtestületben a konfliktus odáig jutott, hogy május 25-én az EVE maratoni hosszúságú közgyűlése minden érintett véleményének meghallgatása után Mirkóczki Ádámnak az egyesület elnökségéből történő visszahívása mellett döntött, mivel tevékenysége szembefordult annak céljaival és értékrendjével. Ezután a polgármester úr maga lépett ki az ellenzéki frakcióból és az egyesületből is.

Az ide vezető útról, a frakció elhagyásának körülményeiről beszélgetünk Keresztes Zoltánnal, az egri képviselőtestület momentumos tagjával.

Mirkóczki Ádám rendszeresen azzal érvel, hogy sikerét saját magának köszönheti. Ezért tekint magára pártok felett álló vezetőnek. Valóban így van ez?

Mirkóczki Ádám már a kezdet kezdetén szeretett volna pártlogók nélkül kampányolni annak ellenére, hogy az EVE a demokratikus ellenzéki pártok összefogását jelképezte és vált azok jelölőszervezetévé. Az összes „első generációs” plakátunk és szórólapunk az egyes pártok logóit mellőzve, mindössze EVE-logóval készült el. Ez viszont félrevezető volt a választópolgárok számára, amit a kampány utolsó két hetében megjelenő közvélemény-kutatás is bizonyított. Ennek az eredményei juthattak el a Fideszhez is, akik így nyugodtan dőltek hátra, biztosak voltak a sikerükben. Okulva a felmérés tanulságaiból, elkezdtük a plakátokat felmatricázni a pártlogókkal, illetve az utolsó körös szórólapokat is azokkal adtuk ki. Miközben Keszthelyen szinte lemásolták az egri EVE-kampányt: kizárólag egyesületi logókkal, pártlogók nélkül kampányoltak. (Nem vették észre, hogy mi a finisben már a pártlogókat is elkezdtük használni.) Ennek az lett az „eredménye”, hogy ott a Fidesz túlnyerte magát, és nagy többséggel rendelkező fideszes önkormányzat alakult. Ellenben nálunk a közismert ellenzéki siker született. Vagyis ez komolyan cáfolja azt az állítását, hogy a személye, kvázi „függetlensége”, valamint az EVE „pártok felettisége” vitte el a kampányt.

Nem egyszer említed Mirkóczkival kapcsolatban az autoriter vezetési stílusát. Mit jelentett ez a gyakorlatban?

Nagy reményekkel indult az új ciklus, de hamar kiderült, hogy nem egészen arról fog szólni minden, amire a polgármester vállalást tett. Legjobb példa a vezetési stílusára a 2020-as költségvetés elfogadása:

Ezt a költségvetését gyakorlatilag kritika nélkül kellett elfogadni. Aki mégis ellenvéleményt mert megfogalmazni, az állandó bírálatot kapott. A költségvetés „vitája” úgy zajlott, hogy a frakcióülésre be sem jött a polgármester, de mindenki megkapta a kész költségvetést. Csak megüzente, hogy akinek bármilyen kérdése vagy aggálya van, kérdezzen bátran a gazdasági vezetőtől, és ugyan bármit kérdezhetünk, de a számok így maradnak. Nem tudok olyan városról, ahol hasonlóképpen zajlott volna a költségvetés kialakítása.

De jó példa erre a frakció tudta nélkül létrehozott „Az elmúlt 10 év vitatott döntéseit vizsgáló Bizottság”, illetve ennek megszüntetése néhány hónap múlva – érdemi munkavégzés nélkül.

Milyen volt a kapcsolata Mirkóczkinak a Momentummal?

A választás előtt ígéretet kaptunk, hogy siker estén alpolgármestert adhatunk. A vállalást Mirkóczki Ádám a hivatalba lépése után sem vonta vissza, ezért erre a tisztségre Tóth Zoltánt javasoltuk. Az ő megbízatása 2020. márciusától szólt volna, de miután a polgármester megtudta, hogy neki országgyűlési ambíciói is vannak, hirtelen ellenezni kezdte a kinevezését. A határozott elutasítás miatt helyette az időközben a Momentum Mozgalomba belépett Molnár Lászlót javasoltuk alpolgármesternek. Ő tökéletes jelölt volt, hiszen ismert egri személyiség, páratlan a felkészültsége gazdasági, költségvetési és pénzügyi területen. Ráadásul több évtizedes vezetői tapasztalattal is rendelkezik. Talán éppen ez volt a gond, sokkal jobban átlátta Eger gazdasági ügyeit, mint maga a polgármester. Mirkóczki Ádámon látszott, hogy nagyon nem akarja ezt a kinevezést, halogatta a dolgot. Aztán váratlan lépésre szánta el magát: elbocsátotta Molnár László fiát, aki addig a városházán csoportvezetőként dolgozott. Megalapozva így a munkahelyi hangulatot, hiszen jóérzésű ember nem megy oda dolgozni, ahonnan nemrég eltávolították a fiát. A polgármester jól kalkulált: Molnár László ezután már nem akart alpolgármester lenni.

Említetted, hogy a polgármester létrehozott egy bizottságot az előző vezetés döntéseinek a vizsgálatára, melyet néhány hónappal később meg is szüntetett. Mi volt a megszüntetés hátterében?

2020. áprilisában szüntették meg a még januári döntéssel létrehozott bizottságot. Mivel a Momentum teljes mértékben elkötelezett a kétes ügyek kivizsgálása és az elszámoltatás mellett, nagyon szerettünk volna részt venni annak munkájában. Külsős bizottsági tagnak az egyik momentumos tagtársunkat javasoltam, azonban Mirkóczki Ádám figyelmen kívül hagyta a kérést. Egy olyan bizottságnak kellett volna feltárnia a Fidesz gyanús ügyeit, melynek egy baloldali, egy fideszes, két a Mi Hazánk Mozgalmat képviselő és egy (ál)civil tagja volt, momentumos delegált nélkül. A bizottság rövid fennállása alatt gyakorlatilag egyetlen ülést sem tartott. Egy április 4-én tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy megszűnik a bizottság. Előzetesen erről sem egyeztetett a frakcióval. Mirkóczki a feloszlatás indokaként egyszerre hivatkozott a különleges jogrendre, illetve a kibontakozó gazdasági és szociális válságra. Egyik indoka a bizottság megszüntetésére a spórolás volt, és az, hogy frakciókonszenzus volt erről. A frakció azonban nem döntött a bizottság megszűnéséről. A fenntartása fillérekbe került volna a nagyságrendekkel nagyobb összegből gazdálkodó város számára. Sokat elmond a polgármester elkötelezettségéről a tényfeltárással és az átláthatósággal kapcsolatban az új cégvezetők kiválasztása. A kinevezésükről gyakorlatilag egy személyben döntött már májusban, köztük az Agria Film Kft. (Uránia Mozi) élére újra kinevezett Berényi Tamásról, aki a helyi Fidesz egyik embere, korábban az egri Fidelitas elnöke volt.

Megvádoltak benneteket a frakciószabályzat rendszeres megszegésével?

Visszatérő vád Komlósi Csabával és velem szemben, hogy sorozatosan megsértettük a 2020. június 19-én elfogadott frakciószabályzatot, pedig a dokumentumot éppen Komlósi Csaba szövegezte meg. Létrehozása arra a helyzetre volt válasz, hogy a polgármester szavazógépként tekintett a frakció tagjaira. Kialakításával megoldást kellett (volna) találni arra, hogy a tájékoztatásnak és a döntéshozatalnak nincs semmilyen számonkérhető protokollja. A frakció éppen egy Mirkóczki hatalmi túlkapásait fékező, ellensúlyként szolgáló szabályozást keresett, amolyan polgármesteri béklyót. A dokumentum több hónapos késéssel készült el, és Mirkóczki Ádám még így is próbálta felhígítani. Több olyan pont került bele, amelyek miatt én alá sem akartam írni, de végül a pártközpont kérésének eleget téve megtettem. A polgármester által azóta olyannyira kárhoztatott (országos) pártpolitizálás csak ezen egy alkalommal szólt bele a város életébe, ráadásul számára kedvezően. Egyébként én magam a frakciószabályzat előírásait mindig betartottam. Amikor a frakció döntésével ellentétesen szavaztam – a Malomárok utcai parkoló, a költségvetés módosítás és egy cégvezetői kinevezés ügyében – akkor a szabályzatnak megfelelően jártam el. Mindig jeleztük írásban az ilyen szándékot. Amikor lehetőség volt rá, akkor a dokumentum vonatkozó pontja szerint két nappal előtte.

A frakció elhagyásának egyik közvetlen oka a körzetedben építendő parkoló ügye lett. Hogy vezet egy parkolóépítés a frakció elhagyásához?

Csupán egy előterjesztésből értesültem, hogy az én körzetemben parkolót kíván építeni a polgármester. Vagyis minden előzetes tájékoztatás nélkül kezdtek volna egy parkoló építésébe ott, ahol elvileg én képviselem a körzetben élőket. Gyakorlatilag semmit nem tudtam erről: Mirkóczki Ádám sem írásban, sem pedig telefonon nem egyeztetett velem és személyesen sem keresett meg. A parkoló kialakításának ügyét a polgármester úgy akarta bevinni a veszélyhelyzet utáni első közgyűlésre (2020. július 2-án), hogy az előterjesztést – az általa pár hete aláírt frakciószabályzattal teljesen ellenkező módon – negyedórával az esemény előtt kapták kézhez a frakció tagjai. Mondván: bizottsági szinten szavazzák meg, és kerüljön be a közgyűlés napirendi pontjai közé. Természetesen Mirkóczki Ádám – szokásához híven – meg sem jelent a bizottsági ülésen, így a jelenlévők közül senki nem tudott tájékoztatást adni az ezzel kapcsolatos kérdéseimre. Sem a bizottság, sem a közgyűlési nem támogatta a parkoló építését, azonban azt figyelmen kívül hagyva mégis megépült a köves parkoló, ahol azóta is borzalmas állapotok uralkodnak. A parkoló lényegében gazdátlan. Amikor felmerült, hogy kilépek az EVE-frakcióból, számos alkalommal egyeztettem az országos elnökséggel. Többször találkoztam velük, több elnökségi ülésre elmentem. Az utolsó ilyen egyeztetés után döntöttünk a frakció elhagyása mellet. Tehát nem Fekete-Győr András szorgalmazta, hogy lépjek ki. Éppen ellenkezőleg: eleinte ellenezték, de látva Mirkóczki Ádám intrikáit és „módszereit” végül belátták, hogy nem tartható fenn ez az állapot.

Mi lesz az ellenzéki Eger sorsa?

Eger polgármestere hírhedtté vált 2021 márciusi Magyar Hang-interjúja után léptem ki. Az ellenzéki polgármesterek vezette önkormányzatokat tömörítő Szabad Városok Szövetségét szinte teljesen ignorálta. Mirkóczki gyakorlatilag mióta 2019 őszén, a választás után aláírta a tíz megyei jogú város együttműködését, azóta a legtöbb deklarációhoz, nyílt levélhez nem csatlakozott, a közös akciókban nem vett részt. Ehhez társul az a retorika részéről, hogy ő nem folytat „országos politikát”, Eger nem egy „ellenzéki erőd”. Ennek hatására Márki-Zay Péter és többek részéről is megfogalmazódott, legalábbis gyanúként, a „Fidesszel történt lepaktálás” lehetősége. 2020 októberétől ismét életbe léptek a különleges jogrendet jellemző intézkedések és hatáskör-kiterjesztések. Ezt az időszakot Mirkóczki Ádám újfent önkényes döntések és lépések végrehajtására használta. Az előbbiekben említett Szabad Városok Szövetségének egyik legemblematikusabb akciója volt az önkormányzatok kivéreztetése ellen tiltakozásul a díszkivilágítás lekapcsolása tavaly decemberben. Az egri polgármester az EVE elnökségének határozott kérése ellenére sem csatlakozott ehhez, ami az EVE tagjait is állásfoglalásra késztette. A folyamatos cserék a városházán, illetve a városi cégeknél azóta is folytatódnak. Az önkormányzati munkában és az Eger közszolgáltatásait, kulcsterületeit üzemeltető, összehangoló cégeknél ezért egyáltalán nincs stabilitás és hosszú távú koncepció. A helyzet elvezetett Mirkóczkinak a cikk elején említett, EVE-elnökségből való visszahívására, ezt követően pedig ő maga lépett ki a frakcióból és az EVE-ből is. A helyzet akkor válik majd igazán izgalmassá, amikor a különleges jogrend megszűnik. A polgármester kiemelt jogosítványaitól megfosztva vajon képes lesz-e felülbírálni eddigi ténykedését? Képes lesz-e a konstruktivitásra végre?

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.